Copilul, fiinţă socială

În cadrul Montessori Institut of Bucharest, periodic au loc conferinţe cu tematici variate ce prezintă ultimele metodologii aplicabile la nivel național. Cu ocazia Conferinţei cu tema „Copilul, fiinţă socială, perioada 6-12 ani în Montessori”, susţinută de doamna pedagog Montessori Florina Sârbu, din data de 5.10.2017 în dorinţa de a avea o planificare şi metodologie de ultimă generaţie şcoala noastră a fost reprezentată prin doi pedagogi Montessori în formare ce vor prelua prima generaţie de ciclu primar.

Fiind o continuare a metodelor aplicate pentru segmentul de vârstă 3-6 ani, a stimulării şi dezvoltării conştiinţei individuale a copilului, dar cu activităţi şi tematici specifice pregătirii și asimilării cunoştinţelor din cadrul ciclului primar de învăţământ, particularitatea metodei Montessori este faptul că pune copilul în primul rând, concentrându-se pe individualitatea lui şi pe nevoile lui specifice.

Particularitatea metodei Montessori este faptul că pune copilul în primul rând, concentrându-se pe individualitatea lui şi pe nevoile lui specifice.Citation
Unul dintre cele mai importante aspecte din educaţia Montessori se referă la dezvoltarea armonioasă a copilului, astfel încât acesta să devină o fiinţă umană completă, implicând şcoala şi familia în egală măsură. În viziunea Montessori această dezvoltare nu implică doar inteligenţa academică, mult promovată în educaţia tradiţională, ci toate tipurile de inteligenţă: emoţională, socială şi morală. În acest mod, Şcoala Montessori doreşte să formeze un copil fericit, echilibrat, sănătos fizic şi psihic, autonom, creativ, capabil să-şi susţină ideile în mod civilizat, convingător, dar fără să-l afecteze pe cel din jur, un copil puternic care să conştientizeze şi să-şi asume răspunderea asupra acţiunilor sale, să-şi recunoască eventualele greşeli, motivat să-şi trăiască viaţa în toate aspectele ei frumoase sau mai puţin frumoase. Un astfel de copil va deveni un adult responsabil şi independent, care se va adapta şi integra cu uşurinţă în societatea timpului său, aducând plusvaloare acesteia prin deciziile luate.

Mediul Montessori, clasa Montessori a reprezentat un alt subiect important al dezbaterii. Clasa Montessori este un spaţiu luminat, ordonat, cuprinzător, atent aranjat, cald şi plin de inspiraţie, în care elevul se conectează cu lumea din jurul lui. Într-o astfel de clasă activitatea independentă deţine o proporţie de 80%, în timp ce activităţile de grup susţinute de pedagog doar 20%. Pentru ca mediul să fie complex, nu trebuie uitată importanţa naturii în dezvoltarea individuală. Conectarea copilului cu natura se realizează prin încurajarea desfăşurării de activităţi în cadrul ei. Aceste activităţi au menirea de a-l ajuta pe copil să simtă natura, să o perceapă, să o protejeze şi să-i înţeleagă importanţa.

Un astfel de copil va deveni un adult responsabil şi independent, care se va adapta şi integra cu uşurinţă în societatea timpului său, aducând plusvaloare acesteia prin deciziile luate.Citation

Perioada 6-12 ani este una în care copilul are nevoie de socializare, fiind mereu în căutare de prieteni cu care se joacă şi lucrează împreună, doreşte să comunice despre orice, este interesat să exploreze, să încerce lucruri noi şi diverse. În plan cognitiv are loc trecerea de la concret la abstract. Creativitatea şi imaginaţia lui conduc la abstractizare, la găsirea de soluţii şi răspunsuri pentru întrebările care şi le pune. Aceast segment de vârstă permite însuşirea valorilor morale, implicarea personală şi intelectuală în activităţile de grup, socializarea, contactul cu mediul cultural, cultivarea sentimentulor de respect (pentru viaţă, muncă, societate, mediul înconjurător etc.), de gratitudine, de toleranţă, de răbdare, de iubire în tandem cu percepţia proprie despre persoanele din jur şi persoana proprie cât şi despre viaţă în contextul adaptării în realitatea şi mediul muncii din societatea contemporană.

Pedagogul are menirea de a-l susţine individual şi în cadrul grupului, de a-l stimula, de a-l provoca să cerceteze, să descopere şi să găsească singur răspunsuri, să caute esenţa lucrurilor în mod firesc, în corelaţie cu ritmul lui propriu de dezvoltare şi de asimilare a cunoştinţelor.

În cadrul Conferinţei au fost expuse, într-o manieră succintă şi metode de predare a noţiunilor de gramatică specifice Şcolii Montessori, precum şi “Povestea apariţiei vieţii” a Mariei Montessori.

Citation

La final, sub forma unui dialog liber interactiv, am avut şi ocazia să adresăm întrebări şi să primim răspunsuri pe temele discutate şi cu privire la modalitatea de aplicare a ideilor prezentate pentru o implementare eficientă (din punct de vedere al rezultatelor sesizabile doar în evoluţia micilor viitori piloni ai societăţii). Chiar dacă rezultatele vor fi vizibile doar pe parcursul evoluţiei în viitor a copilului, fiind vorba despre o perioadă de vârstă foarte importantă pentru dezvoltarea aptitudinilor individuale am dori să le mulţumim cu această ocazie organizatorilor, precum şi echipei manageriale a Şcolii Maria Montessori pentru oportunitatea de actualizare şi sincronizare a metodologiilor aplicate, sau aplicabile în viitor de către noi, cu ultimele tendinţe din cadrul educaţiei Montessori la nivel naţional.