Metoda Dalcroze

Experiență mai înainte de știință. Pe acest principiu se bazează pedagogia Dalcroze -metodă de educație muzicală care pune accentul pe legătura esențială dintre mișcarea corporală și muzicalitate. Ideea principală este aceea că nu putem întelege ceva ce nu simțim și, făcând apel la simțul kinestezic în relație cu simțul muzical, corpul devine primul instrument care creează imagini motrice care, mai apoi, servesc de referință pentru învățare și intepretare.

Pedagogia Dalcroze este o abordare interactivă și pluridisciplinară a muzicii care permite dezvoltarea inteligențelor multiple, a afectivității, a motricității, a imaginației și a gândirii în relație cu muzica în grup și în spațiu. Cele trei materii principale sunt ritmica, solfegiul și improvizația.

Seminarul practic de muzică și mișcare

Pentru ca această metodă interactivă și frumoasă să poată prinde rădăcini și printre școlile noastre românești, Asociația Dalcroze România a organizat recent un Seminar practic de muzică și mișcare, seminar la care au fost invitate cadrele didactice din învățământul primar. Aceste cursuri au fost susținjute de Anne-Claire Rey-Bellet, profesoară la Institutul Jaques-Dalcroze din Geneva și una dintre cele mai apreciate specialiste în metoda Dalcroze. În cele  două zile de cursuri Anne-Claire ne-a ajutat să experimentăm diferite fațete ale metodei muzicale active Dalcroze în relație directă cu noțiunile programei pentru materia Muzică și mișcare din România: schema practică de organizare a unei ore de muzică și mișcare, integrarea unor noțiuni muzicale pentru elevi cu vârsta cuprinsă între 5 și 11 ani, valorizarea cântecelor prin mișcare, exerciții de concentrare, coordonare, reacție, expresie, dezvoltare corporală prin și pentru muzică, sugestii muzicale pentru dezvoltarea și îmbogățirea percepțiilor corporale.

Seminarul de muzică și mișcare s-a desfășurat în grup și a favorizat schimburile sociale, cooperarea, capacitatea de adaptare, imitare și integrare. Cadrele didactice au învățat că muzica este în centrul acestei metode, nu este doar un mijloc de ghidare, acompaniere, canalizare, ci datorită capacității profesorilor de a improviza, ea se adaptează imediat situațiilor pedagogice. Profesorul improvizează, inventează spontan muzica prin care va suscita reacții, va crea o atmosferă, va structura exercițiul sau îi va da o dimensiune expresivă, conferind astfel metodei Dalcroze dimensiunea de educație pentru muzică și prin muzică.