AUTORIZARE

Școala Primară „Maria Montessori” Iași este autorizată de către Ministerul Educației Naționale prin Ordin de Ministru nr. 4665/18.08.2017


Acreditarea unei instituții de învățământ preuniversitar se face în două etape:

  1. Autorizarea de funcționare dată de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP) la începerea activității, în urma depunerii unui dosar care conține:

– un proiect de dezvoltare pe termen mediu;
– planurile operaționale pentru primul an de funcționare;
– oferta educațională;
– acte despre spațiile de învățământ, dotările și fondul de carte propriu,
– autorizațiile de securitate la incediu și sanitar-veterinară.

Autorizarea de funcționare certifică faptul că unitatea funcționează legal și este recunoscută de către Ministerul Educației Naționale.

     2. Acreditarea unității de învățământ, în urma încheierii unui ciclu complet de școlarizare de 4 ani. Pe parcursul acestor ani, școala are de îndeplinit criteriile de acreditare cu referire la:
– mediul specific metodei Montessori;
– specializarea cadrelor didactice conform  standardelor AMI.