Inscriere

CONŢINUT DOSAR ȊNSCRIERE

• Cerere de înscriere – formular tip;
• Copia certificatului de naștere a copilului;
• Copie cărți de identitate părinți;
• Dosar medical :
• Fișa medicală tip, completată de medicul de familie;
• Exudat nazofaringian;
• Examen coproparazitologic;
• Aviz de intrare în colectivitate;
• Adeverința medicală – apt pentru educație fizică și sport;
• Dovada achitării contribuției anuale a părinţilor.

Contribuția anuală a părinţilor, se plăteşte în fiecare an şcolar, a ciclului de învăţământ de 5 ani si priveşte  procurarea de bunuri de natură didactică folosite în actul educaţional de către profesori/elevi şi  susţinerea perfecţionării permanente a cadrelor didactice.

Valoarea  contribuția anuale a părinţilorde este de 2 000 ron/an.

Prioritate la înscriere au copiii din gradiniţa noastră, TESORI, dar este posibil să înscrierem și alți elevi, cu vârste de minim 6 ani.
Pentru a cunoaşte oferta educaţională și activitatea noastră vă rugam să parcurgeți toate informațiile de pe website-ul nostru.
Dacă Școala primară „Maria Montessori”, Iași este opţiunea pentru copilul dumneavoastră, vă rugăm să completați formularul de participare la atelierul “ Zi de şcoală”, pentru a ne cunoaște.

CONDIȚII DE ÎNSCRIERE

Pașii procesului de admitere:
(inclusiv pentru copiii care frecventează grădinița Tesori)
• Familiarizarea cu oferta educaţională.
• Vizitarea spațiului de școală și susținerea atelierului “ Zi de școală” – activitate desfășurată de învățător împreună cu familia și copilul.

Formular Înscriere “ Zi de școală”
Taxa de participare la atelier este în valoare de 100 ron, este o taxă nerambursabilă și nu garantează admiterea copilului în școală și se achită în:

Asociația “TIM EDUCAȚIE IAȘI”
82/A/20.08.2013
Codul de identificare fiscală (codul fiscal): 32177486
Contul organizației în format IBAN:
RO 77 BRDE 240 SV 36828352400 deschis la BRD IAȘI

• Discuție a părinților cu Directorul şcolii (clarificarea ofertei de școlarizare, alte aspecte particulare etc.) şi completarea unui chestionar de către părinți, programează aici.

IANUARIE, 2020
lun
mar
mie
joi
vin
sâm
Dum
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

• Completarea formularului de înscriere.
• Observarea copilului de către echipa educațională şi discuție a copilului cu psihologul/consilierul școlar. Copilul petrece o zi în comunitatea Grădiniţei TESORI, programează prin trimiterea unui email la contact@scoalamariamontessori.ro .

• Pentru copiii din afara comunității TESORI completarea unei fișe psihopedagogice de către educatorul/directorul gradiniței sau școlii la care a fost copilul.
• Comunicarea deciziei, privitoare la admitere, către părinți, în 14 zile calendaristice, de la depunerea dosarului complet.
Depunerea dosarului complet și achitarea contribuției anuale a părinţilor  în valoare de 2 000 ron/an scolar;