Principii pedagogice montessoriene

  • Principiul de bază în pedagogia Montessori este auto-formarea.
  • Clasele acoperă 3 ani, aici 6-9 ani.
  • Elevii au libertatea de a alege materialele cu care doresc să lucreze.
  • Iau decizii pe care le respectă. Discută în grup pentru stabilirea programului zilnic și săptămânal.
  • Desfășoară activități practice precum: experimente ștințifice, proiecte educaționale, prezentări …
  • Întrețin curățenia și aranjează locul în care își desfășoară activitatea.
  • Excursiile, vizitele, activitățile în natură, întregesc actul educațional.

Pedagogia Montessori este centrată pe copil:

• îl ajută să-şi exerseze funcţiile executive şi îl provoacă constant în această direcție;
• cultivă bucuria, mândria și încrederea;
• se bazează pe o învăţare activă, experenţială;
• respectă ritmul de învăţare al fiecaruia;
• stimulează copiii să înveţe unul de la celălalt;
• favorizează dezvoltarea abilităţilor sociale şi crearea legăturilor între copii;
• tratează cu respect pe fiecare, fără a recurge la situaţii umilitoare și comparaţii devalorizante.

Stilul de predare se axează pe:
Comunicare – pentru dezvoltarea abilităților sociale, a sentimentului de valoare, a motivației școlare.
Explorare – școlarul va explora mediul în care se află și-și va dezvolta liber propriile abilități;
Orientare – pentru o învățare independentă, copilul va prefera să aleagă ambianța ordonată, de calm și încredere;
Imaginație – educatorul va provoca, va încuraja și înflăcăra puterea minții copilului;
Repetiție – care va asigura o aprofundare solidă a cunoștințelor acumulate în ritm propriu;
Precizie – pentru a stimula găsirea de soluții, testarea și aplicarea lor în viața reală. Noi am privi-o actualmente drept Creativitate.