Educație pentru viață

Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze. Maria Montessori în Descoperirea copilului

Educăm simțurile

În sistemul Montessori educația simțurilor stă la baza educației intelectului. Procesul de învățare este realizat prin îmbinarea activităţilor teoretice cu cele care presupun de interacţiune cu mediul real.

Descoperim lumea

În sălile noastre de curs, copiii învață prin joacă, devin curioși și descoperă o lume care li se dezvăluie prin propria perspectivă. Elevii acumulează informația fără a-și pierde viziunea proprie, contribuind cu propria personalitate la crearea societății.

Învățăm voluntar

Educația voluntară, bazată pe aptitudini este principiul de la care pornim în crearea mediului școlar. Copiii își aleg activitățile voluntar și lucrează în echipă, dezvoltând proiecte unice. Evaluarea progresului său se face individual, în funcție de tendințele naturale ale copiilor.

Povestea Tesori

Școala Maria Montessori

Dacă fiecare om s-ar dezvolta păstrând intacte valorile și potențialul cu care s-a născut, lumea în care trăim ar fi considerabil mai bună. Pornim în viață cu un potențial extraordinar, pe care educația și societatea îl pot valorifica sau, dimpotrivă, îl pot anula. În fiecare dintre noi există o comoară, care poate fi șlefuită și scoasă la lumină prin educație. Școala „Maria Montessori” îmbină această filosofie chiar în numele său. Tesori, comoară în limba țării de origine a Mariei Montessori, este cuvântul care păstrează în el înțelesul creșterii prin educație.

Întreg sistemul grădiniței TESORI, continuat prin școala „Maria Montessori”, cultivă un spațiu sănătos pentru dezvoltarea emoțională și intelectuală a copiilor. Spațiile mari și luminoase de clasă, activitățile diverse și metodele de predare alternative contribuie cu succes la misiunea noastră: copilul dobândește informații în mod natural, participând în mod unic, la crearea universului social în care trăiește.

“Făuritori de stele” fiind, ne-am gândit la valorile care ne ghidează în viață ca persoane și ne fac oameni respectați, competenți și responsabili. Dorim să transferăm aceste valori elevilor noștri, prin:

 • Excelență – Muncim cu responsabilitate și setăm modele de acțiune pentru elevii noștri.
 • Respectul pentru copil – Ne ghidează atât din punct de vedere al comunicării, cât și al filosofiei de organizare a clasei. Ne pregătim cu atenție programa și mediile de pregătire astfel încât ele să răspundă nevoilor fiecărui elev.
 • Dezvoltarea caracterului – Ca pedagogi, nu lucrăm doar cu informații ci oferim cadrul în care să-și dezvolte, caracterul. Însușirea cunoștințelor teoretice devine, astfel, mult mai ușoară.
 • Parteneriatul cu părinții – Colectivitatea și părinții sunt ca brațul stâng și cel drept care sprijină elevul în drumul spre (auto)cunoaștere. Creăm echipe implicate de părinți și pedagogi care sunt mereu în contact cu progresele copiilor.
 • Orientarea spre cunoaștere – Ca formatori, suntem la curent cu ultimele descoperiri și să le aplicăm în clasă. Vrem să ghidăm elevii să învețe să gândească critic, să analizeze și să intre în contact cu domenii și arii științifice noi.
 • Copiii, cetățeni ai lumii – Vom urmări familiarizarea cu noțiuni precum: cetățenie activă, diversitate, internaționalism.

Valorile școlii respectă unicitatea fiecărui copil și urmăresc formarea și autoformarea creativă a acestuia.

Școala Primară „Maria Montessori” Iași funcționează în baza certificării Ministerului Educației Naționale, ghidându-se în același timp după ărincipiile educației montessoriene.

1. Școala este autorizată de către Ministerul Educației Naționale prin Ordin de Ministru nr. 4665/18.08.2017

Acredtarea este obținută în urma unui proces etapizat constând în recunoașterea oferită de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP) la începerea activității.

Documentele care stau la baza dosarului de autorizare sunt următoarele:

– un proiect de dezvoltare pe termen mediu;
– planurile operaționale pentru primul an de funcționare;
– oferta educațională;
– acte despre spațiile de învățământ, dotările și fondul de carte propriu,
– autorizațiile de securitate la incediu și sanitar-veterinară.

Autorizarea de funcționare certifică faptul că unitatea funcționează legal și este recunoscută de către Ministerul Educației Naționale.

2. Școala Maria Montessori respectă principiile învătământului clasic desfășurate într-un mediu de învățare Montessori. Materialele de lucru, modul de predare și realizare a proiectelor, precum și suportul pe care îl acordăm copiilor în procesul de învățare sunt elemente specifice învățământului montessorian.

Principiile educației Montessori sunt respectate prin trainingul constant oferit cadrelor didactice și experienței oferite elevilor săi. În acest moment școala urmează ciclul de acreditare în urma încheierii unui ciclu complet de școlarizare de 4 ani. Pe parcursul acestor ani, școala are de îndeplinit criteriile de acreditare cu referire la:
– mediul specific metodei Montessori;
– specializarea cadrelor didactice conform standardelor AMI.

Principiile școli îmbină metodele tradiționale cu specificul montessorian, punând accent pe ceea ce poate aduce valoare în misiunea didactică:

 • ELEVUL primește atenția necesară, clasele având o structură mixtă cu vârste diferite de 6-9 ani și respectiv de 9-12 ani. Ei învață aplicând teoria în practică prin realizarea de conexiuni cu mediul în care trăiesc. “Copilul, care este cel mai mare observator spontan al naturii, simte nevoia de a avea la dispoziția sa un material asupra căruia să lucreze… Când va ști însă că anumite plante sau animale au nevoie să fie ingrijite de el, dragostea sa va lega cu un fir nou clipa care trece, de ziua care vine.” (Maria Montessori). În clasa Montessori, elevul se autoformează prin descoperirea propriilor forțe, își cultivă stima de sine, autodisciplina și se autoevaluează.
 • CADRELE DIDACTICE se axează pe observarea, cunoașterea și sprijinirea elevilor astfel încât să le susțină potențialul. În acest proces, învățătorii devin ghizi, care colaborează cu elevii la procesul de perfecționare a abilităților cu care sunt înzestrați. Acest lucru se realizează prin utilizarea jocului didactic, facilitarea trecerii de la pragul senzitiv, specific în perioadele anterioare, spre rațiune și imaginație creatoare. “Jocul, zeu al copilăriei, e asemenea unei flăcări fermecate, flacără de voie bună, ce zburdă laolaltă cu cei mici și îi îndeamnă în hora bucuriei. El împrospătează inima, înflorește gândul, îndulcește buzele cu zâmbet, aprinde în ochi lumina râsului.” (Cartea jocurilor)
 • METODA Montessori transformă cadrele didactice în observatori ai competențelor copiilor, ajutându-i să acumuleze cunoștințe superioare prin învățare activă, experiențială, axată pe ritmul individual de muncă. Vom promova lucrul în echipă, căci “scânteia aprinsă în mintea cuiva poate înflăcăra imaginația celor din jur.” (Creativitate – Anca Munteanu).
 • MEDIUL DE ÎNVĂȚARE este unul prietenos, primitor, cald, degajat, bazat pe apreciere și creșterea stimei de sine. Spațiul educațional este generos, multifuncțional, amenajat cu materiale specific montessoriene, care să incite interesul pentru învățare, să stimuleze gândirea și imaginația creatoare. “Ambianța trebuie să ofere intuiției scânteia… în stare să deschidă o cale de progres… Copilul va fi la început ajutat să se orienteze, iar apoi liber își va efectua lucrarea, în același moment cu alții care fac altceva, fără a ajunge la neînțelegeri… Mai mult, se va desfășura o minunată viață socială plină de activitate, cu bucurie pașnică, prin munca individuală liberă și multiformă. Se dă curs astfel cerinței imperative AJUTĂ-MĂ SĂ AFLU, SĂ DESCOPĂR SINGUR!” (Maria Montessori)
 • PĂRINȚII au o comunicare permanentă cu școala, având informații despre progresul copilului, stimularea motivației acestuia pentru învățare. El devine o componentă a procesului educațional, fiind mereu implicat. Știm că “este necesar ca școala să îngăduie desfășurarea liberă a activităților copilului, aceasta fiind reforma esențială. Copiii nu pot sta în bănci ca niște fluturi prinși în ace!” (Maria Montessori)


Toate aceste principii ne ghidează zi de zi, conturează personalități puternice, capabile de a se adapta, cu ușurință, în orice mediu.

Programe Tesori

ofertă educațională

Program standard

Curriculumul este interdisciplinar și provocator din punct de vedere academic.

Program prelungit

Acesta acoperă întreaga gamă de discipline solicitate de curriculumul național.

Program grădiniță

Alegem să implementam în grădinițele Tesori multe din ideile revoluționare care au ajutat să redefinească conceptual sistemul tradițional de educație.

Echipa Tesori

Școala Maria Montessori

Dorim ca școala noastră să fie un loc în care elevii să vină cu bucurie și să fie îndrumați de către un învățător care vede tot ce e mai bun în ei.

metode diferite

Educația alternativă hrănește setea de cunoaștere a elevului și îi oferă un mediu special pregătit pentru a-l ghida în descoperirile sale

Dezvoltarea caracterului

Creștem adulți responsabili, cu o stimă de sine ridicată, independenți în decizii, cu un simț colaborativ ridicat.

CREATORII PROPRIULUI ECOSISTEM

Copiii cresc într-un mediu sigur, sănătos, plăcut și ordonat, care devine un model pentru viitorii adulți încrezători, autodisciplinați și independenți

Sunt alături de noi

Lista este deschisă!

Contribuie la educația copiilor prin redistribuirea celor 2% către Asociația TIM Educație.
Efortul tău va ajuta și alți copii să devină adulții cu care ne vom mândri.
Scroll Up