Intră în Universul Montessori

Educația începe din primele clipe ale vieții, dar școala este locul în care te șlefuiești ca personalitate socială. Înscrierea copilului tău la școala “Maria Montessori” din Iași poate fi primul pas pe care îl faci pentru educația care îi va permite să devină exact ceea ce își dorește.

Educăm simțurile

În sistemul Montessori educația simțurilor stă la baza educației intelectului. Procesul de învățare este realizat prin îmbinarea activităţilor teoretice cu cele care presupun de interacţiune cu mediul real.

Descoperim lumea

În sălile noastre de curs, copiii învață prin joacă, devin curioși și descoperă o lume care li se dezvăluie prin propria perspectivă. Elevii acumulează informația fără a-și pierde viziunea proprie, contribuind cu propria personalitate la crearea societății.

Învățăm voluntar

Educația voluntară, bazată pe aptitudini este principiul de la care pornim în crearea mediului școlar. Copiii își aleg activitățile voluntar și lucrează în echipă, dezvoltând proiecte unice. Evaluarea progresului său se face individual, în funcție de tendințele naturale ale copiilor.

Inspiră viitorul

Școalii Maria Montessori

Programele școlii sunt special concepute pentru a inspira copilul să își găsească cea mai bună metodă de exprimare în mediul în care trăiește. Prin stimularea curiozității și încurajarea aptitudinilor native, elevii găsesc în materiile predate bucuria descoperirii. Clasele și activitățile sunt organizate pentru a încuraja aceste forme de exprimare.
Taxele de școlarizare includ toate beneficiile sistemului de predare și resursele de care cei mici au nevoie pentru a se șlefui ca oameni.

scoala maria montessori din iasi

metode diferite

Educația alternativă hrănește setea de cunoaștere a elevului și îi oferă un mediu special pregătit pentru a-l ghida în descoperirile sale

scoala maria montessori din iasi

Dezvoltarea caracterului

Creștem adulți responsabili, cu o stimă de sine ridicată, independenți în decizii, cu un simț colaborativ ridicat.

scoala maria montessori din iasi

CREATORII PROPRIULUI ECOSISTEM

Copiii cresc într-un mediu sigur, sănătos, plăcut și ordonat, care devine un model pentru viitorii adulți încrezători, autodisciplinați și independenți

Conținut dosar înscriere

• Cerere de înscriere – formular tip;
• Copia certificatului de naștere al copilului;
• Copie cărți de identitate părinți;
• Dosar medical care să conțină:
• Fișa medicală tip, completată de medicul de familie;
• Exudat nazofaringian;
• Examen coproparazitologic;
• Aviz de intrare în colectivitate;
• Adeverința medicală – apt pentru educație fizică și sport;
• Dovada achitării contribuției anuale taxei de școlarizare.

Contribuția anuală a părinţilor se plăteşte în fiecare an şcolar al ciclului de învăţământ de 5 ani și priveşte procurarea de bunuri de natură didactică folosite în actul educaţional de către profesori/elevi şi susţinerea perfecţionării permanente a cadrelor didactice.
Valoarea contribuției anuale a părinţilor este de 2 000 lei/an.
Prioritate la înscriere au copiii din grădiniţa TESORI, dar este posibilă și înscrierea altor elevi cu vârste de minim 6 ani.

Condiții de înscriere

Pașii procesului de admitere: (inclusiv pentru copiii care frecventează grădinița Tesori)
• Familiarizarea cu oferta educaţională.
• Vizitarea spațiului de școală și susținerea atelierului “ Zi de școală” – activitate desfășurată de învățător împreună cu familia și copilul.
Formular Înscriere “ Zi de școală” Taxa de participare la atelier este în valoare de 100 ron, este o taxă nerambursabilă și nu garantează admiterea copilului în școală și se achită în:
Asociația “TIM EDUCAȚIE IAȘI” 82/A/20.08.2013 Codul de identificare fiscală (codul fiscal): 32177486 Contul organizației în format IBAN: RO 77 BRDE 240 SV 36828352400 deschis la BRD IAȘI
• Discuție a părinților cu Directorul şcolii (clarificarea ofertei de școlarizare, alte aspecte particulare etc.) şi completarea unui chestionar de către părinți, programează aici.
• Completarea formularului de înscriere.
• Observarea copilului de către echipa educațională şi discuție a copilului cu psihologul/consilierul școlar. Copilul petrece o zi în comunitatea Grădiniţei TESORI, programează prin trimiterea unui email la contact@scoalamariamontessori.ro .
• Pentru copiii din afara comunității TESORI completarea unei fișe psihopedagogice de către educatorul/directorul gradiniței sau școlii la care a fost copilul.
• Comunicarea deciziei, privitoare la admitere, către părinți, în 14 zile calendaristice, de la depunerea dosarului complet. Depunerea dosarului complet și achitarea contribuției anuale a părinţilor în valoare de 2 000 ron/an scolar;

Calendări programări

fă o programare în ziua dorită

Trimite un email cu datele la contact@scoalamariamontessori.ro