Competențe

Competențele copilului educat în sistemul Montessori se dezvoltă pe parcursul celor trei ani de școală și stau la baza achiziţiilor sale ulterioare. În această etapă studiem materiile fundamentale pentru cultura generală și integrarea copilului într-un mediu social.

Competențe

în mediul Montessori

Îmbinarea între comunicare, logica numerelor, cunoașterea naturii și dezvoltarea armonioasă a corpului prin sport stau la baza filosofiei educaționale a școlii Maria Montessori. Asimilarea acestor informații se face prin experiență, descoperire și curiozitate.

Discipline

Competențe generale​

Se dezvoltă pe parcursul a 3 ani școlari, ca achiziții fundamentale.
 • Comunicare în limba română

  1. Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute.
  2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situații de comunicare.
  3. Receptarea unei varietăți de mesaje scrise în contexte de comunicare cunoscute.
  4. Redactarea de mesaje în diverse situații de comunicare.

Direcții de conținut

Comunicare orală (ascultare, vorbire, interacțiune)
Citire/lectură
Scriere/redactare
Elemente de construcție a comunicării

 • Comunicare în limba modernă

  1. Receptarea de mesaje orale simple
  2. Exprimarea orală în situaţii de comunicare uzuală
  3. Receptarea de mesaje scrise simple
  4. Redactarea de mesaje simple în situaţii de comunicare uzuală.

Direcții de conținut

Acte de vorbire
Sugestii de context

 • Matematică și explorarea mediului

  1. Utilizarea numerelor în calcule elementare
  2. Evidenţierea caracteristicilor geometrice ale unor obiecte localizate în spaţiul înconjurător
  3. Identificarea unor fenomene/relaţii/ regularităţi/structuri din mediul apropiat
  4. Generarea unor explicaţii simple prin folosirea unor elemente de logică
  5. Rezolvarea de probleme pornind de la sortarea şi reprezentarea unor date
  6. Utilizarea unor etaloane convenţionale pentru măsurări şi estimări.

Direcții de conținut

Numere; Figuri şi corpuri geometrice; Măsurări; Date Ştiinţele vieţii Ştiinţele Pământului Ştiinţele fizicii

 • RELIGIE, CULTUL ORTODOX

  1. Aplicarea unor norme de comportament specific moralei religioase, în diferite contexte de viaţă
  2. Colaborarea cu copiii şi cu adulţii din mediul familiar, în acord cu valorile religioase
  3. Explorarea activă a unor elemente din viaţa de zi cu zi, din perspectiva propriei credinţe

Direcții de conținut

Iubirea lui Dumnezeu şi răspunsul omului
Dumnezeu se face cunoscut omului
Viaţa creştinului împreună cu semenii
Mari sărbători creştine

 • Educație fizică

  1. Valorificarea achizițiilor psiho-motrice în menținerea sănătății și a dezvoltării fizice armonioase.
  2. Exersarea deprinderilor și a capacităților motrice în funcție de capacitatea psiho-motrică individuală.
  3. Participarea la jocurile și activitățile motrice organizate sau spontane.

Direcții de conținut

Elemente de organizare a activităților motrice; Elemente ale dezvoltării fizice armonioase; Capacități motrice; Deprinderi motrice de bază (cl. preg.); Deprinderi de locomoție, de manipulare și de stabilitate (cl. I și II); Igienă și protecție individuală; Deprinderi motrice specifice disciplinelor sportive; Dezvoltarea trăsăturilor de personalitate

 • Muzică și mișcare

  1. Receptarea unor cântece pentru copii şi a unor elemente simple de limbaj muzical.
  2. Interpretarea de cântece pentru copii, mijloace specifice vârstei
  3. Exprimarea unor idei, sentimente și experiențe prin intermediul mișcării, individuale sau în grup

Direcții de conținut

Cântare vocală
Cântare instrumentală
Elemente de limbaj musical
Mișcare pe muzică

 • Arte vizuale și abilități practice

  1. Explorarea de mesaje artistice exprimate în limbaj vizual într-o diversitate de contexte familiare
  2. Realizarea de creaţii funcţionale şi/sau estetice folosind materiale şi tehnici elementare diverse

Direcții de conținut

Desen, Pictură
Confecții și jucării
Modelaj
Colaj
Foto-film

 • Dezvoltare personală

  1. Manifestarea interesului pentru autocunoaştere şi a atitudinii pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi
  2. Exprimarea adecvată a emoţiilor în interacţiunea cu copii şi adulţi cunoscuţi
  3. Utilizarea abilităţilor şi a atitudinilor specifice învăţării în context

Direcții de conținut

Autocunoaştere şi stil de viaţă sănătos
Dezvoltare emoţională şi socială
Aspecte specifice ale organizării învăţării şi pregătirii pentru viaţă la şcolarul mic