Principiile cheie ale mediului pregătit

Principiile educației montessoriene se bazează pe mediul în care copilul acumulează informația. Cu cât mediul încurajează inițiativa și rezultatele sale, cu atât elevul va integra mai bine informația în sistemul său de valori.

ARIILE

Aripile unui copil se vor întinde până acolo unde oamenii îi vor spune că nu poate zbura

Independența

Mediul amenajat permite elevului să devină fizic independent de adult. El este în stare să aleagă și să decidă lucrurile pentru sine.

Pregătirea indirectă

Activitățile desfășurate, devin bază pentru ceva care va veni mai târziu în dezvoltare. De exemplu, activitatea senzorială pregătește înțelegerea matematicii în abstract.

Ordinul de comandă

Dacă pentru copilul mic ordinea fizică a mediului pregătit este evidentă, pentru copilul mai mare, ordinea socială devine mai importantă.

Alegerea

Mediul trebuie să ofere copilului posibilitatea de a alege ceea ce face dintr-o serie de activități care sunt adecvate nevoilor sale de dezvoltare.

Libertatea

Copilul are libertatea de a alege, de a lucra atâta timp cât dorește, de a nu lucra, de a lucra fără a fi întrerupt de alți copii sau de constrângerile unui calendar etc. Activitatea sa nu interferează cu dreptul și libertatea celorlalți copii de a face același lucru.

Gama variată de vârstă

O altă parte nenegociabilă a mediului este formarea unei comunități cu cel puțin o gamă de vârstă de trei ani. Acest lucru permite elevilor să învețe unii de la alții într-o atmosferă necompetitivă și pregătește direct copilul pentru viața în societate.

Mișcarea

Mediul trebuie să permită libera circulație a copilului, astfel încât acesta să-și poată exercita libertatea de a intra în contact cu lucrurile și cu oamenii din mediul său de care are nevoie pentru dezvoltare.

Controlul erorii

Mediul înconjurător și, în special, materialele trebuie pregătite într-un mod care să permită copilului să conștientizeze greșelile sale și să le corecteze pentru el însuși, astfel încât să înțeleagă că este în regulă să greșim și să învățăm din greșelile noastre.

Materialele

Materialele pe care le alegem pentru mediul înconjurător trebuie să acționeze ca o cheie a dezvoltării copilului și trebuie să pregătim mediul în acest sens. Cheile pe care le alegem vor fi direcționate de nevoile esențiale ale dezvoltării copilului la fiecare vârstă.

Rolul Adulților

Rolul adultului într-un mediu Montessori este de a facilita copilului să se învețe pe sine, urmărindu-și propriile dorințe interne care îl vor determina să ia ceea ce are nevoie dintre lucrurile și oamenii din jurul său.

Pedagogul și asistentul Montessori

Pedagogul și asistentul Montessori au, de obicei, o calificare normală a cadrelor didactice, precum și o diplomă suplimentară de formare ca pedagog, respectiv asistent Montessori. Pedagogul Montessori are o înțelegere profundă a dezvoltării copilului și a fost instruit temeinic să ghideze copiii spre experiențe productive și provocatoare, atât individuale cât și colective, care vor oferi o bază solidă pentru viitorul lor. Pedagogul Montessori este un ghid sau facilitator, a cărui sarcină este de a sprijini copilul tânăr în procesul său de auto-dezvoltare. Pedagogul Montessori este, în primul rând, un observator, monitorizând în mod discret și cu atenție fiecare dezvoltare a copilului, recunoscând și interpretând nevoile fiecărui copil. Pedagogul Montessori asigură o legătură între copil și mediul pregătit, introducând copilului un material nou, atunci când acesta este pregătit. O va face într-un mod precis, clar și atrăgător. La un nivel mai larg, pedagogul Montessori oferă o legătură între clasă și părinte, întâlnindu-se cu părinții fiecărui copil pentru a discuta progresul. El trebuie să fie un exemplu: calm, consistent, curtenitor și grijuliu. Cel mai important atribut al unui Pedagog Montessori este dragostea și respectul pe care îl are pentru ființa totală a fiecărui copil. Într-o sală de clasă Montessori, Pedagogul Montessori este susținut de un asistent Montessori. Acesta ajută la pregătirea mediului înconjurător și la activitățile grupului din clasă.