Școala în Mediul Montessori

Cum coexistă principiile Montessori cu sistemul tradițional de învățământ

Traseul educațional, în viziunea noastră, furnizează perspective multiple asupra formării și dezvoltării elevului atât în planul achizițiilor fundamentale cât și în planul dezvoltării personale și orientării profesionale.

Esența traseului curricular și extracurricular constă în reconfigurarea Curriculumului Național prin centrarea actului educativ pe elev. Adaptarea demersului didactic la nevoile de învățare individuale implică folosirea de strategii educaționale complementare, materiale didactice multiple și interactive. Copilul învață din proprie inițiativă, participând la prezentări și lucrând cu materiale Montessori în mediul special pregătit pentru nevoile sale din acest plan de dezvoltare. Stilurile naturale de învățare și înclinațiile copiilor sunt respectate și sprijinite. Ei pot lucra cu un material sau cu un concept atâta timp cât au nevoie să înțeleagă și să stăpânească ceea ce au de învățat. Vor trece mai departe, atunci când se vor simți pregătiți pentru o nouă provocare.

Astfel, oferta educațională are la bază un curriculum bazat pe competențe, unde predarea și evaluarea prin proiect creează oportunități reale de progres printr-un ansamblu de experiențe de învățare directe și indirecte, în contexte formale, non-formale și chiar informale.

Programa școlară impusă de Ministerul Educației Naționale este îmbogățită cu un pachet curricular opțional, de natură integrativă, dintr-o perspectivă holistică. Disciplinele școlare obligatorii sunt secondate de cursuri specifice curricumului Montessori.

Proiectul realizat individual în clasă/acasă funcționează ca o disciplină intelectuală menită să releve abilități variate precum obiceiul de a studia, de a culege informații, de a aprofunda materia studiată la orele de curs, dar și de a stimula inițiativa, independența și responsabilitatea elevilor. La baza realizarii proiectelor în lucru sau terminate stă jurnalul individual. Copilul notează în el atât activitățile făcute la alegere cât și prezentările la care a participat și cele pe care le-ar putea primi (se ține cont de secvențialitatea materialelor Montessori). El scrie zilnic în jurnalul propriu data, materialele cu care a lucrat și prezentările la care a participat. Copilul poate aprofunda un subiect de care este interesat, ajungând adesea să capete cunoștințe vaste despre teme care îl interesează, iar pedagogia Montessori urmărește și încurajează acest lucru.

Abordarea transcurriculară, prin temele școlii, impune depăşirea unor graniţe, eliminarea unor cadre rigide, în vederea explicării mai profunde a fenomenelor, realizându-se astfel o coordonare a diverselor unghiuri de vedere, în locul predominării unuia dintre ele.

scoala maria montessori din iasi

metode diferite

Educația alternativă hrănește setea de cunoaștere a elevului și îi oferă un mediu special pregătit pentru a-l ghida în descoperirile sale

scoala maria montessori din iasi

Dezvoltarea caracterului

Creștem adulți responsabili, cu o stimă de sine ridicată, independenți în decizii, cu un simț colaborativ ridicat.

scoala maria montessori din iasi

CREATORII PROPRIULUI ECOSISTEM

Copiii cresc într-un mediu sigur, sănătos, plăcut și ordonat, care devine un model pentru viitorii adulți încrezători, autodisciplinați și independenți

Curriculum-ul este interdisciplinar și provocator din punct de vedere academic. Acesta acoperă întreaga gamă de discipline solicitate de curriculumul național, menținând în același timp principiile esențiale ale Montessori, punându-se un accent deosebit pe interconectarea diferitelor domenii de studiu.

Copiii lucrează în mod individual și în grup pe proiecte care le provoacă interesul. Rolul profesorului este să-i ghideze în cercetarea lor și să ofere informații astfel încât să învețe să folosească pe deplin o bibliotecă, cărți de referință și internet.

Disciplinele principale includ: limba română, engleză și germană, matematică, științe, geografie și istorie. Integrate cu acestea sunt activități precum artă, teatru, sport și muzică.

Oferim „întregul” printr-o serie de cinci povești orale secvențiale, fiecare având o durată de aproximativ 30 de minute, care sunt date în decurs de 6 săptămâni.

Prima poveste mare – Formarea Universului

Începe cu expansiunea Universului și se termină cu formarea Pământului.

Povestea a doua – Povestea vieții

Începe cu apa pe suprafața Pământului și povestește cum a apărut viața, câștigând treptat complexitate, până când Pământul era gata pentru o creatură specială …

A treia poveste mare – Povestea omului

Prezintă această creatură, omul, cu trei daruri speciale: o minte care poate imagina, mâini care pot funcționa și o inimă care poate iubi.

A patra poveste mare – Povestea comunicării prin semne

Este despre primele semne pe care oamenii le-au lăsat ca mesaje, până la scrierea pe care o folosim astăzi.

A cincia poveste mare – Povestea numerelor

Povestește despre sistemele numerice ale diferitelor civilizații, cărora trebuie să le mulțumim pentru sistemul nostru de numere.

steluta tesori

Aceste povești se repetă o dată sau de două ori pe an, iar copiii se întorc adesea să le audă din nou și din nou. În afară de a oferi o narațiune simplă pentru a explica cum au ajuns lucrurile așa cum se întâmplă astăzi, poveștile subliniază recunoștință. Recunoștință pentru persoanele fără nume care au mers înaintea noastră, inventând instrumentele pe care le considerăm a fi valabile și astăzi, recunoștință pentru serviciul inconștient dat de animale și plante reciproc, făcând posibilă continuarea vieții și un sentiment general de uimire față de armonia și interconectarea care există între toate lucrurile.

Povestirile deschid studiile despre Pamânt, viață, om, matematică, limbă, fiind punctul de plecare pentru disciplinele de fizică, chimie, geografie, biologie, istorie, artă, muzică, limbi, matematică.

Citește noutăți din domeniu​

Diremit mundi mare undae nunc mixtam tanto sibi. Nubes unda concordi. Fert his. Recessit mentes praecipites locum caligine sui egens erat. Silvas caeli regna.

Portofoliul elevului este un instrument de lucru inovator care întărește semnificația acordată activităților prin care elevul „învăță să învețe”. Sistemul de evaluare standard prin calificative, respectiv note, este completat de un set de instrumente de evaluare alternative. Periodic este stabilită o întâlnire a elevului cu pedagogul Montessori (o dată pe săptămână sau la două săptămâni). Ei analizează împreună jurnalul, lucrările realizate (fiecare copil are propriul lui spațiu în care își organizează munca, pe domenii, având dosare cu lucrări în progres sau terminate) și stabilesc la ce nivel se află pentru fiecare arie curriculară și care sunt pașii următori. Astfel copilul devine co-evaluator al propriei activități, alături de cadrul didactic. Manualele sunt avizate de Ministerul Educației Naționale, ghid pentru cadrele didactice. Consultațiile individuale periodice cu părinții urmăresc întărirea canalului de comunicare constructivă din partea profesorilor în privința evoluției școlare a elevilor.
steluta tesori